הצטרף אלינו

איך להיות  נהג מונית של תחנת מוניות בתל אביב והסביבה?

כולנו נוסעים מידי פעם במונית וכולנו מכירים את הקלישאות הרווחות על נהגי מוניות. אולם חשוב לדעת כי כדי להפוך להיות נהג מונית מן השורה יש לעבור כמה שלבים. המאמר הבא מסביר מעט על השלבים שעובר נהג בדרכו להפוך להיות נהג מונית שיכול לעבוד עם תחנת מוניות בתל אביב והסביבה ובכל מקום בארץ.

מספר ירוק

ראשית יש להבין כי הפעלת מונית כחוק דורשת אחזקה של שני רישיונות נפרדים, שניתנים על ידי משרד התחבורה. שני הרישיונות ניתנים על ידי אותו משרד, אולם הנפקתם נעשית בעזרת שתי מחלקות שונות בתוך משרד התחבורה. ראשית יש להוציא רישיון הפעלת מונית, מה שקרוי בשפה היומיומית מספר ירוק. בעזרת הרישיון הזה ניתן לרכוש רכב שניתן להפעיל כרכב שמשמש להסעת אנשים בתשלום. כאן המקום להדגיש כי מדובר על רישיון לרכוש את הרכב, אך לא לנהוג בו.

רישיון נהיגה

כדי לנהוג במונית ולעבוד עם תחנת מוניות בתל אביב או באופן עצמאי יש להוציא רישיון נוסף, הלא הוא רישיון נהיגה במונית. למעשה רק למי שמחזיק רישיון נהיגה במונית רשאי להסיע אנשים ברכב בעל מספר ירוק תמורת כסף. כאן המקום להדגיש כי ייתכן שלאותה מונית יהיו שני נהגי מונית ברישיון מונית או ששני גופים שונים יחזיקו באותה מונית. כך למשל תחנת מוניות בתל אביב יכולה להחזיק באותה מונית עבור שני נהגים בעלי רישיון נהיגה במונית שכל אחד מהם מחזיק בנפרד.

איך מקבלים רישיון נהיגה מונית?

קבלת רישיון נהיגה מונית מותנית בעמידה בכמה קריטריונים. על המבקש להחזיק רישיון נהיגה ברכב פרטי או מסחרי קל בוותק של שנתיים לפחות. בנוסף, יש לעבור קורס נהיגה ברכב ציבורי במסגרת בית ספר מוכר בישראל ובמסגרתו לעבור מבחן תיאורטי ומבחן מעשי. גיל מינימלי למבחנים הללו הוא 20. יתר על כן הגשת בקשה לרישיון יכולה להיעשות רק לאחר גיל 21. לבסוף, הגשת הבקשה כוללת תשלום אגרה עבור רישיון נהיגה מונית שמתעדכנת בכל רבעון והיא צמודה למדד.

קבלת מספר ירוק

קבלת מספר ירוק נעשה דרך וועדת מוניות של משרד התחבורה. על מגיש הבקשה להוציא גיליון הרשעות תעבורה והרשעות פליליות של המשטרה משום שקיימות עבירות שמונעות קבלת מספר ירוק, לפחות עד שחלה לגביהן ההתיישנות. בנוסף יש לשלם גם כאן אגרה ולהגיש באופן ידני כמה מסמכים.